Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Priorytet 3 NPRCz 2.0 na lata 2021-2025

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
316711152_871489847371153_7489003296547899609_n
Nasza szkoła (Technikum Menedżersko-Usługowe w ZSP 6) przystąpiła do programu ministerialnego Priorytet 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego i otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000, 00 zł.
Na zakup zbiorów bibliotecznych wydano 10 050,00 zł i zakupiono 383 egzemplarze książek, które zostały przyjęte na stan zbiorów biblioteki, opieczętowane pieczątką biblioteki i opracowane i wpisane do systemu bibliotecznego Mol, oklejone kodem kreskowym i udostępnione. Na zakup elementów wyposażenia biblioteki wydano 4050,00 zł, a na realizację działań promujących czytelnictwo przekazano 900 zł. Do końca roku szkolnego w ramach realizacji NPRCz są realizowane projekty uwzględniające zasób zbiorów bibliotecznych.
powrót