Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Kalendarz

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Czas trwania półroczy:

 
Dla klas IV                                                                           Dla klas I-III Technikum i LO
I półrocze:               01.09.2020 – 09.12.2020r.                I półrocze:     01.09.2020 – 20.01.2021r.
II półrocze:             10.12.2020 – 30.04.2021r.                 II półrocze :  23.01.2021 – 25.06.2021r.
 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 
 
12.01.2021r.(pis.zawod.) 04.05.- 07.05.2021r.(matury); 04.06.2021r., 22.06.2020r.(pis.zawod.)

 
01.09.2020r. (wtorek) Rozpoczęcie roku szkolnego
 
09.09.2020r. (środa) Zebrania informacyjne z rodzicami
 
15.09.2020r).(wtorek) Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 
04.11.2020r.( środa) Śródsemestralne zebrania z rodzicami
 
do 4.12.2020r   (piątek) Wystawienie ocen śródrocznych klas IV
 
   09.12.2020r). (środa) Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas IV
 
16.12.2019r. (środa) Wywiadówki z rodzicami klas IV
 
23.12.- 31.12.2020r. Zimowa przerwa świąteczna
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- Sesja1: Styczeń-luty 2021r.
Formuła 2017 i 2012:
-etap pisemny                12.01.2021r.(wtorek)
- etap praktyczny (D)    11.01.2021r.(poniedziałek)
- etap praktyczny (Dk) 13-16.01.2021r.
- etap praktyczny (W)  13-25.01.2021r. lub 11-19.02.2021r.
do 15.01.2021r.(piątek)              Wystawienie ocen śródrocznych klas I-III
 
20.01.2021r.(środa)          Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas I-III
 
27.01.2021r.(środa) Wywiadówki z rodzicami klas I-III
 
01.- 14.02.2021r. Ferie zimowe
 
17.02.2021r.(środa ) Sumujące zebranie Rady Pedagogicznej
 
01.04.- 06.04.2021r. Wiosenna przerwa świąteczna
 
09.04.2021r.   (środa) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
 
    14.04.2021r. (środa)  Zebrania z rodzicami klas I-IV
Poinformowanie rodziców kl. IV o przewidywanych ocenach rocznych
 
20.04.2021r.(wtorek) Wystawienie ocen uczniom klas maturalnych
 
21.04.2021r.(środa) Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas IV
 
30.04.2021r.(piątek) Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
 
 
26.04.- 21.05.2020r.
II-IV ?
Praktyki zawodowe:
3G;3H
2G4;2G5; 2H4;2H5;2T;
 
04.05.- 21.05.2021r Egzamin maturalny w sesji wiosennej
- część pisemna
- część ustna
 
do 04.06.2021r.(piątek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych klas I-III
 
09.06.2021r.(środa) Zebrania z rodzicami klas I-III
Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
 
18.06.2020r.(czwartek) Wystawienie ocen rocznych
 
21.06.2021r.(poniedziałek) Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas I-III
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- Sesja2: Czerwiec-lipiec 2021r.
Formuła 2017 i 2012:
-etap pisemny                22.06.2021r.(wtorek)
- etap praktyczny (D)    21.06.2021r.(poniedziałek)
- etap praktyczny (Dk) 26-28.06.2021r.
- etap praktyczny (W)  23.06.-08.07.2021r.
Formuła 2019:
-etap pisemny                08-12.06.2021r.
- etap praktyczny (D)    07.06.2021r.(poniedziałek)
 
25.06.2021r.(piątek) Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
 
02.07.2021r.(piątek) Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 
Koniec sierpnia Poprawkowy egzamin maturalny
- część pisemna
- część  ustna
 
19.08.2021r.(czwartek) Posiedzenie Rady Pedagogicznej celem zaopiniowania zmian organizacji pracy szkoły w r/szk. 2021/22
 
30.08.2021r.(poniedziałek) Posiedzenie Rady Pedagogicznej- organizacja nowego roku szkolnego