Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

dla rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowychh nr 6 zachęca rodziców (prawnych opiekunów) do bieżącego przeglądania ocen dziecka w dzienniku elektronicznym.
https://uonetplus.vulcan.net.pl/piotrkowtrybunalski
Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
konto Rady Rodziców: BS Ziemi Piotrkowskiej, nr konta: 37 8973 0003 0990 0080 0948 0001
wysokość składki: dobrowolna, zadeklarowana przez rodzica.