Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Zebrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowychh nr 6 zachęca rodziców (prawnych opiekunów) do bieżącego przeglądania ocen dziecka w dzienniku elektronicznym.
W załączniku znajduje się harmonogram zebrań, podczas których wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim.
Terminy zebrań w roku szkolnym 2020/2021

09.09.2020 r. Zebrania informacyjne z rodzicami
04.11.2020 r. Śródsemestralne zebrania z rodzicami
16.12.2020 r. Wywiadówki z rodzicami klas IV
27.01.2021 r. Wywiadówki z rodzicami klas I-III
14.04.2021 r.
Zebrania z rodzicami klas I-IV
09.06.2021 r.
Zebrania z rodzicami klas I-III


Zapraszamy.