Wymagania edukacyjne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE dla Liceum Sztuk Plastycznych
 
JĘZYK NIEMIECKI Wymagania
 
FIZYKA Wymagania
 
INFORMATYKA Wymagania
Wymagania
 

GEOGRAFIA
Wymagania kl. 1
Wymagania kl. 2
Wymagania kl. 3
Wymagania kl. 4

MATEMATYKA

Wymagania

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wymagania

JĘZYK POLSKI

Wymagania

HISTORIA


Wymagania
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wymagania kl. 3
Wymagania kl. 4
PODSTAWY PROJEKTOWANIA Wymagania
PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE Wymagania
PROJEKTOWANIE UBIORU Wymagania
 
 RYSUNEK I MALARSTWO                                               Wymagania
 
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE                                       Wymagania

JĘZYK ANGIELSKI

Wymagania

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE na podbudowie gimnazjum
RELIGIA wymagania
JĘZYK POLSKI Wymagania
JEZYK ANGIELSKI Wymagania
JEZYK NIEMIECKI Wymagania
WIEDZA O KULTURZE Wymagania
HISTORIA Wymagania
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wymagania
GEOGRAFIA POZIM PODSTAWOWY Wymagania
GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY Wymagania
BIOLOGIA Wymagania
CHEMIA Wymagania
FIZYKA Wymagania
MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY Wymagania
MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Wymagania
INFORMATYKA Wymagania
WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Wymagania
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania
 
 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - na podbudowie szkoły podstawowej
JĘZYK POLSKI
 
Wymagania
JĘZYK ANGIELSKI
 
Wymagania
JĘZYK NIEMIECKI
 
Wymagania
PLASTYKA
 
Wymagania
HISTORIA
 
Wymagania
GEOGRAFIA Wymagania
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
GEOGRAFIA ROZSZERZENIE Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
BIOLOGIA
 
Wymagania
CHEMIA
 
Wymagania
FIZYKA
Wymagania
Wymagania
 
INFORMATYKA
 
Wymagania
Wymagania
 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 
Wymagania
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
Wymagania
MATEMATYKA
 
Wymagania
Wymagania
Wymagania
matematyka kl. 4 
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Klasa 2
Klasa 3
RELIGIA Wymagania

PRZEDMIOTY ZAWODOWE - TECHNIK HOTELARSTWA 
 
ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE Wymagania
DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI Wymagania
MARKETING USŁUG HOTELARSKICH Wymagania
USŁUGI ŻYWIENIOWE W HOTELARSTWIE Wymagania
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Wymagania
JĘZYK OBCY ZAWODOWY: ANGIELSKI Wymagania
JĘZYK OBCY ZAWODOWY: NIEMIECKI Wymagania
TECHNIKI PRACY W HOTELARSTWIE Wymagania
PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA Wymagania
PRACOWNIA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Wymagania
PRAKTYKA ZAWODOWA Wymagania
PRACOWNIA USŁUG DODATKOWYCH  
BHP Wymagania


PRZEDMIOTY ZAWODOWE - TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH/TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

CYFROWE TECHNOLOGIE GRAFICZNE
Wymagania

CYFROWE MASZYNY DRUKUJĄCE
Wymagania

TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE
Wymagania

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLIGRAFII
Wymagania

JĘZYK OBCY ZAWODOWY ANGIELSKI
Wymagania

PRACOWNIA PRZYGOTOWANIA DO DRUKU
Wymagania

PROJEKTY MULTIMEDIALNE
Wymagania

PRACOWANIA DRUKOWANIA CYFROWEGO
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁOW DO DRUKU
Wymagania

PRAKTYKA ZAWODOWA
Wymagania

PRZEDMIOTY ZAWODOWE - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
GEOGRAFIA TURYSTYCZNA
 
Wymagania
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W TURYSTYCE
 
Wymagania
ORGANIZACJA  IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH
 
Wymagania
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH
 
Wymagania
PODSTAWY TURYSTYKI
 
Wymagania
PRACOWNIA INFORMATYCZNA  W TURYSTYCE
 
Wymagania
JĘZYK ZAWODOWY ANGIELSKI Wymagania

PRZEDMIOTY ZAWODOWE - TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ  na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej
PODSTAWY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I PUBLIKACJI
 
Wymagania
RYSUNEK TECHNICZNY
 
Wymagania
PODSTAWY POLIGRAFII
 
Wymagania
PRACOWNIA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH
 
Wymagania
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA PRAC GRAFICZNYCH I PUBLIKACJI
 
Wymagania
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Wymagania

PRZEDMIOTY ZAWODOWE - TECHNIK HOTELARSTWA na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W HOTELARSTWIE
 
Wymagania
PODSTAWY HOTELARSTWA
 
Wymagania

ORGANIZACJA PRACY SŁUŻBY PIĘTER
Wymagania

OBSŁUGA KONSUMENTA
Wymagania

PRACOWNIA SŁUŻBY PIĘTER
 
Wymagania
JĘZYK ZAWODOWY ANGIELSKI
 
Wymagania
PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA
 
Wymagania
USŁUGI DODATKOWE W OBIEKCIE HOTELARSKIM
 
Wymagania