Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

EGZAMIN WSTĘPNY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =

EGZAMIN WSTĘPNY do Liceum Sztuk Plastycznych
 

 1. Egzamin wstępny odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji
 2. W części praktycznej egzaminu kandydat wykonuje:
 1. rysunek – martwa natura, technika – ołówek, format A3,
 2. malarstwo – martwa natura, temat z wyobraźni, technika – farby wodne, format A3,
 3. kompozycja – forma narzucona, technika – papier i klej.
 1. Kandydat zgłasza się na egzamin z ważnym dokumentem tożsamości oraz materiałami plastycznymi:
- ołówki o różnej twardości,
- gumka do gumowania,
- pędzle różnej grubości,
- farby wodne (akwarele, plakatówki, akryle, tempery),
- pojemnik na wodę,
- paleta do mieszania kolorów,
- blok techniczny A3,
- nożyczki,
- klej.
 1. Czas trwania każdej części egzaminu praktycznego wynosi 90 minut.
 2. Po każdym etapie egzaminu kandydatom przysługuje 15 minut przerwy.
 3. Wszystkie części egzaminu praktycznego odbywają się jednego dnia.
 4. W części ustnej egzaminu odbędzie się rozmowa z kandydatem na temat jego zainteresowań różnymi dziedzinami sztuk plastycznych, a także kandydat powinien wykazać się znajomością podstawowych zagadnień i pojęć plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz umiejętnością opisu i analizy przykładowego dzieła malarskiego wybranego losowo spośród:
- „Mona Lisa” Leonardo da Vinci,
- „ Powrót Syna Marnotrawnego” Rembrandt van Rijn
- „ Żydówka z pomarańczami” Aleksander Gierymski
- „Parlament brytyjski” Claude Monet
- „Gwieździsta noc” Vincent van Gogh
- „Gracze w karty” Paul Cezanne
- „Krzyk” Edmund Munch
- „Taniec” Henri Matisse
- “Guernika” Pablo Picasso
- “Ukrzyżowanie Chrystusa według św. Jana” Salvador Dali.
UWAGA: W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 CZĘŚĆ TEORETYCZNA NIE ODBĘDZIE SIĘ.
 1. Czas trwania części ustnej egzaminu nie przekracza 15 minut.
 2. Komisja ocenia prace po zakończeniu wszystkich części egzaminu.
 3. Formy i tematy egzaminów wstępnych ustalanych przez komisję rekrutacyjną są objęte zasadą tajemnicy służbowej.
Szczegółowy harmonogram egzaminu wstępnego znajduję się TUTAJ.