Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi