Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Pracownia rysunku i malarstwa