INFORMACJE O KONKURSIE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

"Krakówka" w konkursie na Nasze Ekologiczne Pracownie 
www.zainwestujwekologie.pl


„UTWORZENIE EKOPRACOWNI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”
 

Informujemy, że nasza szkoła złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie realizacji zdania „Utworzenie ekopracowni w Szkole Ponadpodstawowej     nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim”, w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Całkowity koszt planowanego zadania  wyniesie 50.000,00 złotych.

W dniu 11.09.2020 roku Uchwałą nr 8406/2020, Zarząd WFOŚIGW podjął decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 45 000, 00 zł. Kwota ta będzie stanowić 90% całkowitej wartości nakładów finansowych, 10% to środki własne.

W ramach dofinansowania z WFOŚIGW zaplanowano realizację remontu pracowni oraz zakup: elementów wyposażenia pracowni,  pomocy dydaktycznych służących do realizacji programów z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz sprzętu audiowizualnego, komputerowego i tablicy multimedialnej. Środki własne będą przeznaczone na malowanie ścian i wymianę podłogi.

Realizację zdania koordynuje w szkole Agnieszka Nowak. W prace związane z tworzeniem pracowni  włączona jest cała społeczność szkolna, w tym nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, nauczyciel przedmiotów graficznych, pracownicy administracyjni oraz uczniowie i rodzice.