Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

KURS KWALIFIKACYJNY KRAWIECKI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
z zakresu
projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych

       NAUKA BEZPŁATNA!!!     
  NABÓR TRWA !!! 

Kliknij TUTAJ żeby obejrzeć obejrzeć informacje nt. Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Krawieckiego, który zostal zorganizowany w naszej szkole.
Informacje szczegółowe

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ
Cele kształcenia w zawodzie krawiec w formie kursu kwalifikacyjnego:
 1. Projektowanie, konstruowanie i modelowanie wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;
 2. dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;
 3. obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 4. wykonywanie wyrobów odzieżowych;
 5. świadczenie usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego
liczba uczestników: 20 (zajęcia praktyczne w grupach 10-cio osobowych)
okres nauczania: 3 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie.
Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zgłoszenia przyjmowane są OSOBIŚCIE w siedzibie szkoły przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 lub e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl

Planowane rozpoczęcie kursu wrzesień 2021.

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji:
 AU.14- projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 AU.42- organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł technik przemysłu mody.
Słuchacz po ukończeniu kursu może pracować w firmach odzieżowych na stanowiskach specjalistycznych, punktach usługowych, pracowniach krawieckich, sklepach z konfekcją, hurtowniach  odzieży, materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, salonach z ekskluzywna odzieżą, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

PLAN NAUCZANIA
 1. Stylizacja ubiorów
 2. Materiałoznawstwo odzieżowe
 3. Maszyny i urządzenia w produkcji wyrobów odzieżowych
 4. Konstrukcja odzieży
 5. Język obcy zawodowy w odzieżownictwie
 6. Działalność gospodarcza w przemyśle odzieżowym
 7. Konfekcja odzieży
*  wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych  w naszym Zespole.
 
Wykorzystaj swoją szansę na zdobycie dodatkowego zawodu
i atrakcyjnej pracy.
 
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO