Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 1. Do klasy pierwszej LO dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum lub ośmioklasową szkołę podstawową.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
 1. w przypadku kandydatów niepełnoletnich, spełniających warunki umożliwiające przyjęcie do szkoły dla dorosłych osoby, która ukończyła 16 lat, następujące  kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 3. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej. Przepisy ust. 2 – 4 stosuje się.

Załączniki artykułu

Wniosek o przyjęcie do szkoły (2) (doc) 0.00mb, (pobrań: 0)
oświadczenie - samotne wychowywanie.pdf.pdf (pdf) 0.20mb, (pobrań: 47)
oświadczenie - wielodzietność.pdf.pdf (pdf) 0.20mb, (pobrań: 78)