Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Interesują Cię zagadnienia z zakresu turystyki i geografii?
 Jesteś komunikatywny, lubisz podróże i pragniesz spełniać swoje
 i innych marzenia o podróżach?
Ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Kliknij, a zobaczysz jak wygląda kształcenie w naszej szkole:

O zawodzie (obecnie zmieniona nazwa kierunku)

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
geografia
 
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, geografia

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Kształcąc się w zawodzie technik organizacji turystyki zostaniesz specjalistą w zakresie organizowania i realizacji imprez turystycznych, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą. Poznasz geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży, zasady organizacji targów, różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych. nauczysz się fachowego świadczenia usług turystycznych (również w języku obcym). Po ukończeniu kształcenia, będziesz przygotowany do sporządzania ofert turystycznych w języku polskim i obcym. Poznasz wszelkie atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz znajomością zakresu usług biur podróży, pozwoli Ci na profesjonalną obsługę klienta.

W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów zdobędzie następujące kwalifikacje:


K1 Przygotowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
K2 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
Kończąc naukę w zawodzie technik obsługi turystycznej jesteś przygotowany, aby wykonywać następujące zadania zawodowe:
 • prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług turystycznych.
 • rezerwować usługi turystyczne.
 • organizować imprezy i usługi turystyczne (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych)
 • wykonywać prace związane z obsługą klientów korzystających z usług turystycznych.
 • rozliczać imprezy i usługi turystyczne.
 • profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom polskim oraz obcokrajowcom
 
Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę dla absolwenta kierunku technik obsługi turystycznej do kontynuowania edukacji na uczelni wyższej. Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych w Uczelniach Wyższych na kierunku turystyka i rekreacja. Kierunki te prowadzone są najczęściej przez Wyższe Szkoły Zawodowe, Akademie Wychowania Fizycznego, Akademie Ekonomiczne. Wykaz szkół, uczelni kształcących w zawodach związanych z turystyką i rekreacją znaleźć można na stronie www.edukacjawpolsce.pl, dowiedzieć można się również o zasadach naboru i rekrutacji oraz wymaganych dokumentach.
 
Jako absolwent kierunku technik obsługi turystycznej zostaniesz przygotowany do pracy w:
 • biurach podróży,
 • agencjach turystycznych,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • domach wczasowych
 • działach socjalnych w zakładach pracy
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych jako agenci turystyczni

 
Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym
i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju.