dla osób z niepełnosprawnościami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =

O nas - tekst do odczytu maszynowego

Informacje ogólne

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi  znajduje się
w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krakowskie Przedmieście 36,
kod pocztowy: 97-300, telefon: 44 7320325,
e-mail:zsp6@zsp6.piotrkow.pl,adres strony www: http://www.zsp6.piotrkow.pl/
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Prawie oświatowym oraz Ustawie o systemie oświaty. Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie, wychowywanie i sprawowanie opieki nad uczniami oraz umożliwienie jej absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu. Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

W ZSP nr 6 funkcjonują następujące typy szkół:

 1. Technikum Menedżersko-Usługowe
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik procesów drukowania
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik stylista
 • technik przemysłu mody
 1. Liceum Sztuk Plastycznych- specjalizacje:
 • projektowanie graficzne
 • publikacje multimedialne
 • projektowanie ubioru
 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
 • krawiec
 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Organami Zespołu Szkoły są:

 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Rada Rodziców.

W Zespole Szkół zatrudnia się:

 • nauczycieli;
 • pracowników administracji i obsługi.
 
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 -14.00. Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Uczniowie

Absolwenci szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie do:
 • Technikum Menedżersko-Usługowego- 5 letnie
 • Liceum Sztuk Plastycznych - 5 letnie
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5-3 letnia
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty.
 
Absolwenci szkoły podstawowej, gimnazjum zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia, po ukończeniu 18 lat mogą ubiegać się o przyjęcie do:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- 4 letnie
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronie szkoły: http://www.zsp6.piotrkow.pl/
 
Kandydaci którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu mogą ubiegać się o przyjęcie na:
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy- 1,5 roku
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronie szkoły: http://www.zsp6.piotrkow.pl/

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 -14.00. Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Uczniowie

Absolwenci szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie do:
 • Technikum Menedżersko-Usługowego- 5 letnie
 • Liceum Sztuk Plastycznych - 5 letnie
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5-3 letnia
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty.
 
Absolwenci szkoły podstawowej, gimnazjum zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia, po ukończeniu 18 lat mogą ubiegać się o przyjęcie do:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- 4 letnie
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronie szkoły: http://www.zsp6.piotrkow.pl/
 
Kandydaci którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu mogą ubiegać się o przyjęcie na:
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy- 1,5 roku

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronie szkoły: http://www.zsp6.piotrkow.pl/

 

O nas – tekst łatwy do czytania i rozumienia

Gdzie jesteśmy?

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi znajduje się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 36.
Do budynku szkoły prowadzi główne  wejście od ulicy Krakowskie Przedmieście.
wejście do szkoły
Kiedy wejdziesz do budynku szkoły musisz pokonać trzy schodki i  drzwi dwuskrzydłowe przeszklone , jako pierwszą po prawo zobaczysz dyżurkę.
dyżurka
W dyżurce,  znajduje się pracownik obsługi, który udziela  informacji.

 
Sekretariat to biuro, do którego dostarczamy pisma, podania i dokumenty.
Sekretariat znajduje się, na parterze.
To są drzwi do sekretariatu.
wejście do sekretatiatu

Czym zajmuje się Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim?

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim jest szkołą publiczną.
Szkoła publiczna, to szkoła, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
Ramowe plany nauczania to obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
W szkole zajmujemy się kształceniem i wychowywaniem uczniów.
W szkole funkcjonują następujące typy szkół:
 1.  Technikum Menedżersko-Usługowe
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik procesów drukowania
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik stylista
 • technik przemysłu mody
 1. Liceum Sztuk Plastycznych- specjalizacje:
 • projektowanie graficzne
 • publikacje multimedialne
 • projektowanie ubioru
 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
 • krawiec
 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Dyrektorem szkoły jest Pani Małgorzata Ilczuk.
W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

W naszej placówce zapewniamy uczniom:

 1. Opiekę pedagoga.
Uczniowie mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy Romana Dmowskiego nr 47,
Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się na I piętrze.
To są drzwi do gabinetu pedagoga .

wejście do gabinetu pedagoga
 
 1. Opiekę pielęgniarki szkolnej.
Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej czynny jest raz w tygodniu we wtorek w godzinach 7.30-11.30, mieści się na parterze.

To są drzwi do gabinetu pielęgniarki.
wejście do gabinetu pielęgniarki

Jak się z nami skontaktować?

 1. Telefonicznie: 44 732 03 25
 2. Możesz też wysłać e-maila na adres: zsp6@zsp6.piotrkow.pl
 3. Możesz napisać pismo i wysłać na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. Królowej Jadwigi, ul. Krakowskie Przedmieście 36, 97-300 Piotrków Trybunalski
 4. Możesz przynieść pismo do sekretariatu szkoły.
  Sekretariat jest czynny o poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 14.00.