INFORMACJE O SZKOLE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

Liceum Sztuk Plastycznych jest pięcioletnią, publiczną szkołą artystyczną przeznaczoną dla uzdolnionych plastycznie absolwentów szkoły podstawowej, którzy pasjonują się sztuką, pragną rozwijać kreatywność, wyobraźnię, wrażliwość oraz samodzielne myślenie, a równocześnie zdobyć wykształcenie ogólne. Liceum Sztuk Plastycznych łączy kształcenie ogólne z kształceniem artystycznym i zawodowym. W trakcie nauki uczniowie realizują te same przedmioty i w takim samym wymiarze, jak w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to historia sztuki i język obcy. Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego, który umożliwia studia  w uczelniach artystycznych, w szkołach filmowych i teatralnych w całej Polsce lub na innych kierunkach uniwersyteckich czy politechnicznych.

 

Kształcenie artystyczne obejmuje takie przedmioty jak: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania. Stanowią one podstawę do dalszego kształcenia zawodowego, które umożliwi uczniom opanowanie nowoczesnych technologii i technik obecnie bardzo przydatnych w branży projektowej i reklamowej. Szkoła posiada pracownie specjalistyczne, wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, urządzenia, profesjonalne programy graficzne w technice 2D i 3D, co gwarantuje profesjonalne przygotowanie zawodowe w proponowanych specjalizacjach.


Liceum proponuje swoim uczniom wybór jednej specjalizacji z następujących specjalności:

  1. Formy użytkowe – wzornictwo, specjalizacja: projektowanie ubioru
  2. Techniki graficzne, specjalizacje:
  1. Projektowanie graficzne
  2. Publikacje multimedialne.

Więcej na temat poszczególnych specjalizacji TUTAJ

Wyboru specjalizacji uczeń dokonuje w drugim półroczu klasy pierwszej, po zapoznaniu się z każdą specjalnością.

Absolwenci zdobywają zawód plastyka po zdaniu egzaminu dyplomowego. Dyplom plastyka daje obecnie duże możliwości zatrudnienia m.in. w agencjach reklamowych, pracowniach projektowania graficznego, studiach telewizyjnych, wydawnictwach poligraficznych, firmach odzieżowych, studiach fotografii, tatuażu itp.

 

Szkoła prowadzona jest przez Miasto Piotrków Trybunalski, a nadzór nad kształcenie artystycznym sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.


W naszej szkole nauczymy:
- rysować i malować,
- rzeźbić,
- projektować ulotki, plakaty, logo itp.,
- projektować ubiór,
- fotografować i realizować krótkie filmy,
- obsługiwać profesjonalne programy graficzne w technice 2D i 3D.

Zobacz nasze pracownie artystyczne.

Więcej informacji w menu rozwijanym po prawej stronie.

Dla uczniów spoza Piotrkowa Trybunalskiego istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Szkolnej nr 1, ul. Broniewskiego 16, Tel. 44 732 38 39
www.zsp3.piotrkow.pl
Mapa dojazdu