Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Trwa rekrutacja na kurs, który rozpocznie się w nowym roku szkolnym 2024/2025!!!Zasady rekrutacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy
z  kwalifikacji MOD.03 "Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych"
 1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające o orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc na KKZ, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
 1. w przypadku kandydatów niepełnoletnich, spełniających warunki umożliwiające spełnianie obowiązku nauki na KKZ, określone w odrębnych przepisach, następujące  kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego
liczba uczestników: 20 (zajęcia praktyczne w grupach 10-cio osobowych)
okres nauczania: 3 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie.
Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

W poniższym zalczniku znajduję się podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 

 

Załączniki artykułu

Podanie (pdf) 0.31mb, (pobrań: 56)