Stypendium dla najzdolniejszych uczniów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

W dniach 1–15 października 2018 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Kwota stypendium na jednego ucznia ma wynieść 600 zł miesięcznie. Wypłacana będzie przez 10 miesięcy. Uczeń z niepełnosprawnością będzie otrzymywał 1 000 zł miesięcznie, również przez 10 miesięcy nauki. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń będzie podlegał opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce.
W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej, regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 i załącznikami do regulaminu.
Uczniów spełniających wymagania opisane w regulaminie zachęcamy do ubiegania się o stypendium poprzez dedykowaną aplikację, która zostanie zamieszczona na stronie www.stypendium.lodzkie.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Wnioski będzie można będzie składać do 15 października 2018 r.
Do składania wniosków służy specjalna aplikacja – uczeń wypełnia wniosek osobiście.
Szczegółowy opis projektu dostępny na stronie: https://zawodowcy.lodzkie.pl


Konferencja podsumowująca projekt​
7 października 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Zawodowcy w łódzkiem - stypednia dla najzdolnojszych".
Swoje prace i osiagnięcia zaperezntowały dwie uczennice z naszej szkoły Weronika Szymańska i Oliwia Szadkowska, pod kierunkiem swojego opiekuna pani Katarzyny Kulbat.
Weronika Szymańska przedstawiła wykonane przez siebie projekty ulotek, folderów, plakatów, bilbordów, a takze wizytówek, zaproszeń, które odznaczały się wśród innych prac nowatorskim podejściem, barwną koncepcją oraz ciekawym desingiem.
Oliwia Szadkowska zaprezentowała swoje prace fotograficzne, które przy pomocy programów graficznych do obróbki zdjęć wyróżniały się innowacyjnością oraz pomysłowością.