Projektowanie ubioru

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =

Projektowanie ubioru

01-12-2021
Specjalność: Formy użytkowe – wzornictwo

Specjalizacja: Projektowanie ubioru

Projektowanie ubioru to specjalizacja, która określa działania plastyczne związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, a także rozwija wyobraźnie i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej. W trakcie kształcenia uczeń:
- wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin do projektowania i realizacji ubioru, zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem;
- stosuje w praktyce projektowej zasady rysunku żurnalowego i rysunku technicznego;
- wykorzystuje różnorodne materiały, techniki i technologie w realizacji ubioru, dobiera je i odpowiednio łączy w celu osiągnięcia założeń projektowych;
- komponuje ubiór, uwzględniając jego przeznaczenie, okoliczności, dla których powstaje, oraz cechy psychofizyczne potencjalnego użytkownika;
- posługuje się programami graficznymi i multimedialnymi w procesie projektowania, dokumentowania, prezentacji i promocji własnych dokonań twórczych;
- stosuje w pracy projektowej i realizacyjnej technologie tradycyjne oraz rozwiązania niekonwencjonalne;
- modeluje elementy i całościowe formy ubioru;
- inspiruje się otaczającą rzeczywistością i transponuje swoje wrażenia na środki wyrazu artystycznego, tworzy koncepcje projektowe z wyobraźni.