Publikacje multimedialne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =

Specjalność: Techniki graficzne

Specjalizacja: Publikacje multimedialne

Specjalizacja Publikacje multimedialne zawiera elementy projektowania graficznego i prezentacji multimedialnych, wykorzystywanych w środkach przekazu. Specjalizacja realizowana jest z zastosowaniem nowoczesnych technik oraz technologii i polega na przygotowaniu wieloetapowych publikacji, takich jak np. strony internetowe. Działania w tym obszarze prowadzą do publikowania, upowszechniania i promowania własnych dokonań twórczych oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności.  W trakcie edukacji z Publikacji multimedialnych uczeń:
- stosuje różnorodne środki wyrazu plastycznego w zdefiniowanym środowisku medialnym;
- posługuje się narzędziami oprogramowania multimedialnego i graficznego 2D i 3D oraz przestrzeni wirtualnej;
- dobiera właściwe dla projektu narzędzia i metody pracy;
- planuje etapy pracy  - od projektu do realizacji;
- przygotowuje i optymalnie wykorzystuje materiały do publikacji;
- tworzy publikacje multimedialne, takie jak witryny internetowe i banery.
- poszukuje nowych, oryginalnych rozwiązań twórczych w zakresie publikacji multimedialnych.