Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =

 • 20 sierpnia 1947 - Decyzja Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Łodzi o powstaniu Publicznej Średniej Szkoły Odzieżowej w Piotrkowie Trybunalskim.
 • 3 września 1947 -Rozpoczęcie zajęć szkolnych w wynajętych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi przy ul. A. Próchnika. Założycielem i pierwszym dyrektorem szkoły był Józef Ozga.
 • 1948 - Otwarcie Państwowego Liceum Przemysłu Odzieżowego.
 • 1949 - Uzyskanie zezwolenia Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Warszawie i władz miejskich na remont i adaptację budynku pokoszarowego przy ul. Krakowskiej 36 na potrzeby szkoły.
 • 1949 - 1952 - Przebudowa budynku na potrzeby szkoły i organizowanie internatu.
 • 1951 - Przeniesienie szkoły z ul. Próchnika do budynku przy ul. Krakowskiej 36
 • 1952 - Obok klas odzieżowych utworzenie wydziału mechanicznego ze specjalnością "ślusarz narzędziowy" oraz wydziału mineralnego ze specjalnością "dmuchacz szkła laboratoryjnego" - 3-letnia Szkoła Zawodowa. Likwidacja Liceum Przemysłu Odzieżowego.
 • 1957 - Powstanie Technikum Odzieżowego po Zasadniczej Szkole Zawodowej. Przeniesienie zasadniczej szkoły mechanicznej do Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Roosevelta.
 • 1963 - Otwarcie 5-letniego Technikum Odzieżowego na podbudowie Szkoły Podstawowej.
 • 1964 - Oddanie przebudowanego internatu i stołówki do użytku młodzieży. Powstanie Technikum Drogowego. Zamknięcie Zasadniczej Szkoły Szklarskiej.
 • 12 czerwiec 1964 - Uroczyste przekazanie sztandaru szkoły młodzieży Technikum Odzieżowo - Włókienniczego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2.
 • 1971 - Przeniesienie Technikum Drogowego do "Budowlanki". Powołanie Technikum Włókienniczego oraz Zasadniczej Szkoły Włókienniczej dla Pracujących.
 • 1974 - Połączenie wszystkich szkół zawodowych w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.
 • 1975 - Przejęcie budynku szkoły przez Wojewódzką Komendę Milicji Obywatelskiej. Szkoła została "rozproszona".
 • 1975 - 1981 - Funkcjonowanie szkoły w wielu budynkach na terenie miasta: zajęcia lekcyjne przy ul. 1 Maja, internat przy ul. Strończyńskiego, warsztaty szkolne przy ul. Krajowej Rady Narodowej i ul. Al. Bieruta. Zorganizowanie praktycznej nauki zawodu w  zakładach opiekuńczych szkoły "Sigmatex", "Nasza Przyszłość" i "Piotrkowianka". W tym czasie utworzono Zasadniczą Szkołę Włókienniczą dla Pracujących w Moszczenicy, Średnie Studium Zawodowe i dwie  filie szkoły - Technika Włókiennicze dla Pracujących w Bełchatowie i Zelowie (istniały tylko jeden rok jako filie).
 • 1 września 1981 - Powrót szkoły do budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 36.
 • 1994 - Przekształcenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Zespół Szkół Odzieżowych.
 • 1995 - Modernizacja warsztatów szkolnych.
 • 31 sierpnia 2002 - Likwidacja Zasadniczej Szkoły Włókienniczej i Technikum Włókienniczego.
 • 1 września 2002 - Przekształcenie placówki w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym funkcjonowały:
  • VI Liceum Profilowane,
  • Technikum Odzieżowe 4-letnie,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5,
  • Technikum Odzieżowe po Zasadniczej Szkole Zawodowej,
  • Gimnazjum dla Dorosłych,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych.
 • 2003 - Włączenie do struktur Centrum Kształcenia Ustawicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
 • 2004 - Przekształcenie placówki w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Powstanie Technikum Hotelarskiego i Technikum Poligraficznego.
 • 2006 - Decyzją Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Technikum Hotelarskie, Poligraficzne i Odzieżowe zostały przekształcone w Technikum Menedżersko-Usługowe w zawodach:
  • technik technologii odzieży
  • technik poligraf
  • technik hotelarstwa
  • technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (nowy kierunek).
 • 2007 - Nadanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim imienia Królowej Jadwigi.
 • 2008 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia:
  • technik turystyki wiejskiej
  • technik obsługi turystycznej
 • 2011 – Rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowy kierunek Technik cyfrowych procesów graficznych, który w 2015 r. zmienił nazwę na Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Od 2015 roku szkoła prowadzi Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie krawiec
 • 2016 – powstał nowy zawód Technik przemysłu mody, który zastąpił technika technologii odzieży
 • 2017 - Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
 •  - Poszerzenie oferty o nowy kierunek Technik organizacji turystyki
 • 2019 – zakończenie działalności i likwidacja : Gimnazjum dla Dorosłych w ZSP 6, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w ZSP6, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZSP6, Uzupełniającego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZSP 6
 • - zmiana nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim  na Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Tryb, a tym samym czteroletnie Technikum Menedżersko-Usługowe przekształca się w pięcioletnie Technikum Menedżersko-Usługowe 
 • 1 września 2020 – uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powołano w ZSP6 pierwsze publiczne Liceum Sztuk Plastycznych
      - specjalizacje - projektowanie graficzne, publikacje multimedialne, projektowanie ubioru
     W związku z tym powstały nowe pracownie : pracowania rysunku i malarstwa, pracownia projektowania graficznego, pracownia rzeźby
 • 1 września 2021 -  Rozszerzenie oferty o nowo powstały kierunek technik stylista

DYREKCJA SZKOŁY

1947/48 - 1963/64 - Józef Ozga
1964/65 - 1970/71 - Eugeniusz Niebrzydowski
1971/72 - 1975/76 - Leon Kropidłowski
1976/77 - 2002/03 - Marcin Mazerant
2003/04 - 2009/10 - Jolanta Rycerz - Mojsiejów
2010/11 - 2022/2023 - Małgorzata Ilczuk
2023/2024 -  Ewa Wolniak