Projektowanie graficzne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

Projektowanie graficzne

13-05-2024

Specjalność: Techniki graficzne

Specjalizacja: Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne to specjalizacja występująca wcześniej pod nazwami: Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. W trakcie edukacji z projektowania graficznego uczeń:
- planuje etapy pracy projektowej od szkiców koncepcyjnych do realizacji, w tym przygotowania projektu do druku;
- stosuje w pracy projektowej tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie;
- projektuje różnorodne formy graficzne np. znak graficzny, elementy identyfikacji wizualnej, plakat, formy wydawnicze;
- świadomie wykorzystuje środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego;
- profesjonalnie dokumentuje i archiwizuje prace;
- świadomie i kreatywnie posługuje się środkami wyrazu artystycznego.