TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =

TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA

Interesuje Cię poligrafia i grafika komputerowa,
procesy drukowania i przygotowania do druku?
Ten zawód jest właśnie dla Ciebie!


Film prezentujący zawód technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania.  Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
język obcy
 
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, informatyka, plastyka
 
W WYNIKU KSZTAŁCENIA UCZEŃ, PO ZDANIU EGZAMINÓW ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:
 • zdobycie tytułu technika procesów drukowania
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
K1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych
K2 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
Technik procesów drukowania powinien charakteryzować się:
 • wytrzymałością fizyczną
 • podzielnością i koncentracją uwagi
 • zręcznością
 • wrażliwością estetyczną
 • umiejętnościami technicznymi
 • dobrą sprawnością ruchową kończyn górnych i dolnych
 • dobrym wzrokiem i słuchem
 • spostrzegawczością i opanowaniem
 • cierpliwością, wytrwałością i systematycznością
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji.


Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania może podejmować pracę w:
 • w drukarniach i zakładach poligraficznych jako maszynista we wszystkich technikach drukowania, pomocnik maszynisty, kopista, technolog
 • firmach rzemieślniczych
 • zakładach prowadzących usługi poligraficzne
 • w biurze obsługi klienta
 • przy kontroli jakości produkcji,
 • jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika procesów drukowania, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Absolwent technikum w zawodzie technik procesów drukowania może dodatkowo uzyskać dyplom technika procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji A.14  “Realizacja procesów introligatorskich”.