Aktywna Tablica W Technikum Menedżersko-Usługowym

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
W związku z powyższym, nasza szkoła od dnia dzisiejszego stała się oficjalnie beneficjentem rządowego programu Aktywna tablica. Zarówno uczniowie, jak i grono pedagogiczne, będą w stanie jeszcze bardziej zagłębić się w pracę z TIK (technologią informacyjno-komunikacyją). Nasza szkoła z roku na rok staje się coraz bardziej nowoczesna i odpowiada na potrzeby współczesnej młodzieży, a sprzęt zakupiony w ramach programu od dziś ułatwia to przedsięwzięcie. 

Nauczycielski zespół samokształceniowy powołany w ramach spełnienia wymogów Aktywnej tablicy:
Ewa Wolniak - szkolna e-koordynatorka
Sylwia Skalik
Barbara Andruszków
Mariola Pietraszczyk
Grażyna Kuna