TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Interesują Cię zagadnienia z zakresu turystyki i geografii?
Jesteś komunikatywny, lubisz podróże i pragniesz spełniać swoje
 i innych marzenia o podróżach?
Ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
geografia
 
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, geografia

Kształcąc się w zawodzie technik organizacji turystyki zostaniesz specjalistą w zakresie organizowania i realizacji imprez turystycznych, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą. Poznasz geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży, zasady organizacji targów, różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych.

Praktyki zawodowe realizowane są w sprawdzonych biurach podróży, hotelach, pensjonatach, obiektach agroturystycznych, punktach informacji turystycznej, w firmach świadczących różne usługi turystyczne, oczywiście nie tylko w województwie łódzkim, ale także w innych regionach Polski. Uczestnictwo w praktykach daje znaczące efekty w kształceniu specjalistów z branży turystycznej. Poznasz wszelkie atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego pozwolą Ci na profesjonalną obsługę klienta.
W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów zdobędzie następujące kwalifikacje:

K1 Przygotowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
K2 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią Ci podjęcie pracy między innymi w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, obiektach targowych i konferencyjnych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, biurach obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego oraz pozwolą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Ponadto po ukończeniu specjalistycznych kursów możesz zostać pilotem wycieczek, przewodnikiem turystycznym, animatorem lub rezydentem.

 

Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę dla absolwenta kierunku technik obsługi turystycznej do kontynuowania edukacji na uczelni wyższej. Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych w Uczelniach Wyższych na kierunku turystyka i rekreacja. 
 

 

Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju.