Oferta edukacyjna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszej szkoły
19 kwietnia 2024r. w godz. 9.00 - 15.00
podczas DNIA OTWARTYCH DRZWI !!!
SZKOŁA KSZTAŁCI W ZAWODACH:

Technikum Menedżersko-Usługowe:

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej - kliknij

- technik procesów drukowania - brak naboru w roku szkolnym 2024/2025
   Zapraszamy do uzyskania zbliżonych kwalifikacji w zawodzie "Technik grafiki i poligrafii cyfrowej"

- technik hotelarstwa - kliknij

- technik organizacji turystyki - brak naboru w roku szkolnym 2024/2025
   Zapraszamy do uzyskania zbliżonych kwalifikacji w zawodzie "Technik hotelarstwa"

- technik stylista - kliknij

- technik przemysłu mody - brak naboru w roku szkolnym 2024/2025
   Zapraszamy do uzyskania zbliżonych kwalifikacji w zawodzie "Technik stylista"

Liceum Sztuk Plastycznych o specjalnościach:
- projektowanie graficzne - kliknij
- publikacje multimedialne - kliknij
- projektowanie ubioru - kliknij

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 - brak naboru w roku szkolnym 2024/2025
   Zapraszamy do uzyskania zbliżonej kwalifikacji w zawodzie "Technik stylista"

Kurs Kwalifikacyjny Krawiecki