Pedagog

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =

PEDAGOG/PEDAGOG SPECJALNY - mgr Hanna Bieniek - Goska
poniedziałek         8.30 - 13.30 (pokój nr 5)
wtorek                  8.30 - 15.00 (pokój nr 32B)
środa                   8.30 - 15.00 (pokój nr 32B)
czwartek              8.30 - 13.30 (pokój nr 5)
piątek                   8.30 - 13.30 (pokój nr 5)
 

Do kogo adresowana jest pomoc pedagoga:
Pomoc pedagoga szkolnego adresowana jest do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Czym zajmuje się pedagog szkolny:
  - udziela porad i wskazówek uczniom i ich rodzicom w ramach zorganizowanej
  w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  - rozwiązuje problemy wychowawcze na terenie szkoły,
  - pomaga lub organizuje pomoc w nauce,
  - zajmuje się organizacją pomocy materialnej,
  - zajmuje się realizacją wybranych programów profilaktycznych,
  - prowadzi konsultacje, porady o charakterze terapeutycznym.
 • Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga:
- gdy nie radzą sobie z nauką (niepowodzenia szkolne, brak motywacji do nauki, brak umiejętności uczenia się itp.);
- gdy ktoś naruszy ich godność i prawa osobiste;
- gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
- gdy potrzebują pomocy i rady;
- gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym o problemach w domu (trudna sytuacja materialna, alkoholizm, przemoc w rodzinie, dramatyczne wydarzenia np. śmierć, rozwód itp.).
 
 • Rodzice uczniów mogą oczekiwać  od pedagoga pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej:
- trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
- problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka
z rówieśnikami).
 
 • Nauczyciele mogą oczekiwać:

- pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych  uczniów;
- analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
- współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
- wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego (m.in. prowadzenie przez pedagoga zajęć z młodzieżą, w tym realizowanie wybranych programów profilaktycznych np. rekomendowany - „ARS, czyli jak dbać o miłość?” czy inne tj. „Podstępne WZW”; „Znamię, znam je”; „Wybierz życie – pierwszy krok”);
- wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów
(np. przeprowadzanie: indywidualnych rozmów z uczniami, indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów sprawiającymi problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, czy ofiarami przemocy, rozmów z uczniami wagarującymi, niedostosowanymi społecznie);
- wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.