Podsumowanie realizacji zadania "Utworzenie ekopracowni w Szkole Ponadpodstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim”"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Z dniem 30 kwietnia 2021 r. w naszej szkole zakończono realizację zadania „Utworzenie ekopracowni w Szkole Ponadpodstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.                                                                                                                                             
Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 45 000 złotych (90% poniesionych kosztów) przeprowadzono niezbędne prace remontowe sieci instalacyjnej i wodno-kanalizacyjnej oraz wyposażono pracownię w funkcjonalne meble, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i elementy dekoracyjne. Ze środków własnych szkoły dokonano wymiany podłogi i parapetów oraz pomalowano ściany (5 000 złotych).
 
W prace związane z realizacją zadania włączyła się cała społeczność szkolna, tj. nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi oraz uczniowie i rodzice.
 
W nowej pracowni realizowana będzie edukacja ekologiczna w ramach nauczanych przedmiotów przyrodniczych oraz na zajęciach dodatkowych w formie kół zainteresowań. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym możliwe będzie m.in. przeprowadzanie ciekawych eksperymentów i obserwacji z dziedziny chemii, fizyki, biologii, geografii i ekologii, zarówno podczas zajęć kameralnych, jak i terenowych. Nowy sprzęt multimedialny pozwoli na lepszą jakość przekazu omawianych treści (tablica interaktywna), rozwój umiejętności wyszukiwania i opracowywania informacji  (laptop i drukarka do dyspozycji uczniów).
Edukacja w dobrze wyposażonej i estetycznej pracowni przyniesie wiele korzyści, z których najważniejsze to: wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej, rozwój pasji przyrodniczych, rozwój różnorodnych umiejętności kluczowych, przyjemność nauki i pracy.
 
 W załączniku zdjęcia pracowni.