Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ  - "Grafik komputerowy"
 (zmiana nazwy zawodu od roku szkolnego 2017/2018)
Zobacz, jak wygląda kształcenie:
1. Live z naszym nauczycielem
2. Bombki 3D
3. Praca naszej drukarki 3D
4. Dzieło naszych uczennic

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
język obcy
 
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, informatyka, plastyka     Zawód technik grafiki i  poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.


Technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do:

 • przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
 • prowadzenia procesów drukowania;
 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 • obróbki druków cyfrowych;
 • prowadzenia drukowania przestrzennego 3D;
 • obróbki przestrzennych druków 3D
 • projektowania i wykonywania bilbordów, plakatów, papeterii firmowej itp.,
 • projektowania i wykonywania stron WWW,
 • gier i aplikacji na urządzenia mobilne;
 • tworzenia grafiki komputerowej (rastrowej i wektorowej),
 • animacji komputerowej
 • cyfrowej obróbki dźwięku i filmu;
 • drukowania elementów graficznych na ploterach i innych maszynach drukujących
W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów zdobędzie następujące kwalifikacje:

K1 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
K2 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
 
U nas nauczysz się:
 • projektować procesy wytwarzania produktów w środowisku cyfrowym,
 • projektować i edytować cyfrową grafikę ekranową i wydawniczą,
 • projektować strony WWW z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego,
 • stosować dostępne technologie drukowania przestrzennego 3D;
 • obróbki przestrzennej druków 3D
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych,
 • prowadzić  działalność  gospodarczą
  Absolwent, z tytułem technik grafiki i  poligrafii cyfrowej, może znaleźć zatrudnienie w:
 • szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
 • rozrywce i sztukach  pięknych,
 • studiach grafiki,
 • studiach fotografii cyfrowej,
 • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),
 • inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
 • przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
 • badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),
 • w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,
 • drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.

Proponowany przez nas kierunek kształcenia rozszerza możliwości edukacyjne absolwentów szkół podstawowych i przygotowuje ich do potrzeb rynku pracy oraz daje im możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji jest niezbędne, ze względu na otwieranie się rynku pracy Unii Europejskiej dla pracowników polskich oraz w związku z napływem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, nowoczesnych rozwiązań systemowych w zakresie technologii informatycznej. Po zdobyciu kwalifikacji zawodowych może kontynuować naukę na studia wyższych w celu nadążenia za zmianami technologicznymi, nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi lub ze względu na rozwój danej nauki i techniki. Posiadamy dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycielską stale poszerzającą swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych w różnych ośrodkach kształcenia inżynierskiego oraz bardzo dobrą bazę dydaktyczną, która jest stale rozwijana i unowocześniana.


 
Wysokokwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia kształcenie uczniów i przygotowanie ich do Egzaminu Maturalnego i Egzaminu Zawodowego.