Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum Menedżersko - Usługowego i Branżowej Szkoły I stopnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =

REGULAMIN REKRUTACJI
do szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Tryb.
w roku szkolnym 2022/2023 znajduje się w poniższm załączniku.

Terminy rekrutacji i terminy składania dokumentów:
Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (zał.1)

Link do rekrutacji do ZSP6:
https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Linki do filmów instruktażowych, które przeznaczone są dla kandydatów do szkół średnich:

VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie

https://youtu.be/n62_lFFih64

VULCAN Rekrutacja 2023 - przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową
https://youtu.be/hJ7QPSuObyA

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Rekrutacja do Technikum Menedżersko - Usługowego  
       
SYMBOL ZAWÓD PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W PROCESIE REKRUTACJI  
1G TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ Język polski, matematyka, język obcy , plastyka  
 
1H TECHNIK HOTELARSTWA Język polski, matematyka, język obcy, geografia  
1PD TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA Język polski, matematyka, język obcy, plastyka  
1T TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI Język polski, matematyka, język obcy, geografia  
1PM TECHNIK PRZEMYSŁU MODY Język polski, matematyka, język obcy, plastyka  
1S TECHNIK STYLISTA Język polski, matematyka, plastyka,
język obcy
 

Rekrutacja do Branżowej szkoły I stopnia
 
       
SYMBOL ZAWÓD PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W PROCESIE REKRUTACJI  
1K KRAWIEC Język polski, matematyka, dwa przedmioty z najwyższą punktacją z pozostałych przedmiotów obowiązkowych  
 

Opis oferty edukacyjnej wraz z filmami, jak wygląda kształcenie znajdziesz TUTAJ

Lista podmiotów wykonująca badania lekarskie kandydatów

Wniosek o przyjęcie do szkoły TM-U