Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum Menedżersko - Usługowego i Branżowej Szkoły I stopnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

REGULAMIN REKRUTACJI
do szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Tryb.
w roku szkolnym 2022/2023 znajduje się w poniższm załączniku.

Terminy rekrutacji i terminy składania dokumentów:
Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (zał.1)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

Link do rekrutacji do ZSP6:
https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Rekrutacja do Technikum Menedżersko - Usługowego  
       
SYMBOL ZAWÓD PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W PROCESIE REKRUTACJI  
1G TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ Język polski, matematyka, język obcy , plastyka  
 
1H TECHNIK HOTELARSTWA Język polski, matematyka, język obcy, geografia  
1PD TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA Język polski, matematyka, język obcy, plastyka  
1T TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI Język polski, matematyka, język obcy, geografia  
1PM TECHNIK PRZEMYSŁU MODY Język polski, matematyka, język obcy, plastyka  
1S TECHNIK STYLISTA Język polski, matematyka, plastyka,
język obcy
 

Rekrutacja do Branżowej szkoły I stopnia
 
       
SYMBOL ZAWÓD PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W PROCESIE REKRUTACJI  
1K KRAWIEC Język polski, matematyka, dwa przedmioty z najwyższą punktacją z pozostałych przedmiotów obowiązkowych  
 

Opis oferty edukacyjnej wraz z filmami, jak wygląda kształcenie znajdziesz TUTAJ
 

Załączniki artykułu