Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

MATURA 2022

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informujemy, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów. Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089, w zakresie, w jakim dotyczą one sytuacji egzaminacyjnej.

Załączniki artykułu

Komunikat o przyborach (pdf) 0.44mb, (pobrań: 32)
Egzamin maturalny - termin poprawkowy (pdf) 0.72mb, (pobrań: 29)
Harmonogram matur - termin główny (pdf) 0.56mb, (pobrań: 52)
Harmonogram matur - termin dodatkowy (pdf) 0.56mb, (pobrań: 18)
Czas trwania egzaminów (pdf) 0.72mb, (pobrań: 19)
Wytyczne MEiN, MZ i GIS (pdf) 1.00mb, (pobrań: 29)