Stypendia i zasiłki szkolne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
stypendium a
Termin 15.09.2023r.
W roku szkolnym 2023/2024 rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto, mogą ubiegać się o pomoc socjalną, jaką jest stypendium szkolne.
Również rodzice uczniów – obywatele Ukrainy mogą starć się o stypendia i zasiłki szkolne na podstawie art.53 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r.
Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2023r., w siedzibie MOPR w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16a.

Szczegółowych informacji udziela:
pracownik socjalny MOPR tel. 44 732 57 48

Wniosek do pobrania ze strony:
https://mopr.piotrkow.pl/aktualnosci-a2/informacja-o-udzielaniu-stypendium-szkolnego-w-roku-szkolnym-2023/2024-i-udzielaniu-zasilku-szkolnego-r797#!
powrót