Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

MATURA 2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Maturzyści 2021 - ważny komunikat nr 1!

Zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS i CKE, dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku, zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Sytuację, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, należy zgłosić dyrektorowi szkoły nie później niż do 26 kwietnia 2021 roku.

Informacją tę należy przesłać:
- do wicedyrektora szkoły przez e-dziennik - w przypadku tegorocznych absolwentów technikum
- do sekretariatu szkoły na adres e-mailowy: zsp6@zsp6.piotrkow.pl – w przypadku absolwentów lat wcześniejszych i absolwentów liceum


Maturzyści 2021 - ważny komunikat nr 2!
Zdający, chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być katar, kaszel lub łzawienie muszą przekazać taką informację do wychowawcy (tegoroczni absolwenci) lub przesłać na na adres szkoły: zsp6@zsp6.piotrkow.pl (absolwenci lat wcześniejszych oraz absolwenci liceum) w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2021 r. 
Informacje te zostaną przekazane członkom zespołów nadzorujących, aby nie interpretowali takich objawów jako "niepokojące", które mogą być podstawą przerwania egzaminu danej osobie.

Procedury Bezpiecznego Zachowania oraz Harmonogram wejścia na egzamin maturalny znajduje się w zakładce PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA