Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Kliknij, a zobaczysz jak wygląda kształcenie w naszej szkole:
1. Filmik promocyjny
2. Live z naszą nauczycielką 

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
język obcy
 
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, matematyka, plastyka, język obcy
 
Technik przemysłu mody zastępuje zawód technika technologii odzieży, który obowiązywał w dotychczasowej klasyfikacji zawodów. Nowością w profilu absolwenta szkoły są efekty kształcenia związane z marketingiem i sprzedażą. Zdefiniowane na nowo kwalifikacje odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy i wpisują się w oczekiwania przedsiębiorców z sektora odzieżowego.
Zawód technik przemysłu mody jest jednym z zawodów przyszłości. Na rynku pracy brakuje specjalistów w dziedzinie: modelowania, projektowania i szycia oraz reklamowania mody.
W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące, przygotowujące do uzyskania wykształcenia średniego i matury. Jednak bardzo ważne są przedmioty zawodowe tj. stylizacja ubiorów, projektowanie i wykonywanie wyrobów odzieżowych, organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, działalność gospodarcza w przemyśle mody oraz pracownia projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych.
W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów zdobędzie następujące kwalifikacje:
Kwalifikacje:
K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
K2 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Kwalifikacja I – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
Specjalista  kreator mody, stylista wizerunku i technolog. Potrafi projektować ubiory dla różnych sylwetek z uwzględnieniem cech osobowości, po wcześniejszym przeprowadzeniu analizy człowieka pod kątem typu urody, budowy sylwetki, charakteru na podstawie obserwacji i wywiadu. Posiada umiejętności w zakresie reklamowania branży modowej np.: organizując pokazy i projektując wystawy. Daje szansę na zatrudnienie w nowoczesnym punkcie usługowym na stanowisku stylista wizerunku, sprzedawca w sklepie odzieżowym jako kreator mody bądź realizować się w prowadzeniu własnej działalności.
Kwalifikacja II – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Specjalista technolog przemysłu mody i marketingu modowego. Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych, który zdobył wiadomości i umiejętności do zajmowania stanowisk nawet w dużych przedsiębiorstwach odzieżowych do nadzorowania produkcji jak również  w dziale marketingu modowego. Może wykonywać zadania zawodowe w zakresie projektowania procesu technologicznego w przedsiębiorstwie, opracowania kolekcji odzieży, nadzorowania wykonania kolekcji odzieży. Posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia firmy odzieżowej, a także pracowni mody. 

Uczeń profilu zdobędzie wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu szeroko rozumianej branży tekstylnej, które pozwolą mu:
 • rozpoznawać materiały odzieżowe i dobierać je do asortymentu odzieży;
 • projektować wyroby odzieżowe (z naciskiem na projektowanie materiałowe, technologiczne, techniczne) i wykonywać je przy użyciu maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu;
 • przygotowywać konstrukcje odzieży;
 • wykonywać projekty plastyczne modelu ubioru;
 • organizować i kontrolować procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • szyć zaprojektowane kolekcje;
 • przygotowywać profesjonalny pokaz mody;
 • realizować działania związane z marketingiem mody;
 • opracować dokumentacje wyrobów, organizować i kontrolować procesy wytwarzania takich wyrobów.

Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę dla absolwenta kierunku technik przemysłu mody jako specjalisty modowego do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w zawodzie:
 • współtwórca kolekcji ubiorów - projektant mody,
 • konstruktor odzieży,
 • technolog,
 • właściciel pracowni mody,
 • stylista wizerunku,
 • organizator pokazów mody,
 • fotograf mody,
 • dziennikarz mody,
 • specjalista od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej,
 • specjalista od promocji i dystrybucji kolekcji,
 • marketing mody, itp.

Absolwent technikum przemysłu mody może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranym kierunkach artystycznych i technicznych (wzornictwo, projektowanie odzieży, inżynieria materiałów włókienniczych, itp.). Oferta jest bogata:
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi,
 • Akademia Sztuk Pięknych na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łódzi,
 • Viamoda – Wyższa Szkoła Mody w Warszawie
 • Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru w War-wie,
 • Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Techniczna Wzornictwo i Projektowanie Mody w Katowicach
 • Krakowska Szkoła Artystyczna KSA,
 • SAPU Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie,
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu,
 • Poznańska Szkoła Mody EVEN w Poznaniu,
 • Akademia Sztuk Wizualnych w Poznaniu,
 • UTP Bydgoszcz- Wzornictwo.